🇲🇩❤️🇲🇩❤️🇲🇩

‼️🇷🇴‼️ SUVERANITATEA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI ESTE MIZA ENORMĂ pentru ca judecătorii Curții Constituționale să constate că ESTE NECONSTITUȚIONALĂ LEGEA 13/2008 PRIVIND RATIFICAREA TRATATULUI DE LA LISABONA DIN ANUL 2007.

‼️📢‼️ În aceste zile, în contextul aplicării unei hotărâri a CJUE cu prioritate față de o decizie a CCR, s-a discutat intens despre CEDAREA SUVERANITĂȚII ROMÂNIEI din cauza TRATATULUI DE LA LISABONA din 13.12.2007, ce a fost RATIFICAT PRIN LEGEA 13/07.02.2008.

1️⃣3️⃣👉 Energiile numărului 13 şi-au produs efectele (Legea 13 a ratificat Tratatul adoptat într-o zi de 13 🙂), aşa că, în toiul nopții de 13 aprilie 2022, tocmai descoperii O CHICHIȚĂ DE NECONSTITUȚIONALITATE A LEGILOR care au fost ÎNREGISTRATE ÎNAINTE CA DECRETELE PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI SĂ FIE PUBLICATE ŞI SĂ EXISTE CONFORM DISP. ART.1 ALIN.(1) DIN CONSTITUȚIA ROMÂNIEI.
👉 Ghinion⁉️ Ba nu, NOROC❗ 😁

👉 Aşa că, ar putea SĂ ÎNCEAPĂ CIRCUL NAȚIONAL cu efecte la nivel european şi chiar internațional❗

‼️📢‼️ De asemenea, s-a discutat în aceste zile, şi despre ÎNCĂLCAREA DECIZIILOR CURȚII CONSTITUȚIONALE ŞI DESPRE NERESPECTAREA JURĂMÂNTULUI DE CĂTRE JUDECĂTORI.
👉 Noctambulă cum sunt, în toiul altei nopți, mi-a venit ideea cum ar putea cetățenii să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la neconstituționalitatea Legii 13/2008 privind ratificarea Tratatului de la Lisabona din 2007: în temeiul disp. art.99 lit.ş) din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53074), să formuleze PLÂNGERI DISCIPLINARE ÎMPOTRIVA JUDECĂTORILOR care nu au respectat deciziile Curții Constituționale şi au aplicat hotărârile CJUE în detrimentul deciziilor CCR, încălcând prevederile constituționale din art.147 alin.(4) [https://www.constitutiaromaniei.ro/art-147-deciziile-curtii-constitutionale/], ce stabilesc obligativitatea deciziilor CCR, apoi, când plângerea disciplinară va ajunge să fie judecată la ÎCCJ, să solicite instanței judecătoreşti să sesizeze CCR cu privire la Legea 13/2008 privind ratificarea Tratatului de la Lisabona din 2007.

👉 Ideea a pornit de la faptul că, în hotărârile sale, CJUE (Curtea de Justiție a Uniunii Europene) a invocat art.148 din Constituția României [https://www.constitutiaromaniei.ro/art-148-integrarea-in-uniunea-europeana/], ce a fost introdus prin revizuirea Constituției în anul 2003 şi în 13.12.2007 a fost adoptat Tratatul de la Lisabona ce prevede în mod evident, dar neprecizat concret, transferul de suveranitate a statelor membre ale Uniunii Europene către Uniunea Europeană, sub mai multe aspecte şi cu privire la mai multe domenii.

👉 Oricum, mai există şi alt aspect pe care judecătorii nu l-au luat în considerare atunci când au aplicat hotărârea CJUE şi anume acela că, în alin.(2) al art.148 din Constituţie, se face referire la PRIORITATEA TRATATELOR FAȚĂ DE dispoziţiile contrare din LEGILE INTERNE [„ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare”], iar Constituția României, pe care au votat-o românii la referendumul din anul 2003, şi deciziile CCR sunt deasupra legilor interne.

‼️🇷🇴‼️ Tratatul de la Lisabona a modificat Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul de instituire a Comunității Europene, aşadar, NU ESTE DE NEGLIJAT, BA CHIAR ESTE EXTREM DE IMPORTANT CĂ ROMÂNII NU AU VOTAT PRIN REFERENDUM ACESTE MODIFICĂRI, dar parlamentarii din legislatura 2004-2008 şi Preşedintele României, Traian Băsescu, AU ACȚIONAT FĂRĂ SĂ ORGANIZEZE UN REFERENDUM PRIN CARE POPORUL ROMÂN SĂ ÎŞI EXERCITE SUVERANITATEA, conform art.2 din Constituția României (https://www.constitutiaromaniei.ro/art-2-suveranitatea/), şi AU SUBMINAT SUVERANITATEA POPORULUI ROMÂN, DOVEDINDU-ŞI OBEDIENȚA LOR DE „SLUGI LA LICURICI”.

● TRATATUL DE LA LISABONA din 13 decembrie 2007
de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene (ACT INTERNAȚIONAL
publicat în MONITORUL OFICIAL nr.107 din 12 februarie 2008): https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/89537

👉 Începând din data de 22 martie 2021, adică de peste un an, v-am tot cicălit cu explicațiile că ACTELE NEPUBLICATE, CONFORM LEGII, NU EXISTĂ LEGAL ŞI NU PRODUC EFECTE JURIDICE (https://facebook.com/story.php?story_fbid=2210200039113756&id=388922984574813)

👉 Între timp, la data de 15.06.2021, decizia ÎCCJ nr.3479/09.06.2021 a fost publicată în Monitorul Oficial (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/243282) şi, ca urmare a acestei decizii importante a ÎCCJ, Guvernul a adoptat OUG 63/29.06.2021 (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/243932).

👉 CONCRET:
● Prin decizia nr.3479 din 09.06.2021, ÎCCJ a decis că „pentru ca hotărârea atacată să intre în vigoare și să producă în mod legal efecte juridice era necesară publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României. Întrucât, în speță, nu s-a procedat la o astfel de publicare, Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să constate că acțiunea este întemeiată, impunându-se anularea actului atacat”.

● Prin OUG 63/2021, Guvernul a explicat că este necesar să adopte câteva măsuri urgente, din cauză că nepublicarea actelor administrative normative în Monitorul Oficial al României atrage o sancțiune drastică prin efectele ei și anume inexistența actelor respective:
《(…) văzând consecințele negative generate de lipsa unor reglementări clare care să respecte obligația publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, în acord cu cerințele prevăzute de Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
observând faptul că nepublicarea hotărârilor emise de Comitetul Național pentru Situații de Urgență atrage o sancțiune drastică prin efectele ei, și anume inexistența acestor hotărâri, (…)》

● În parag.87 din Decizia 152/2020, CCR a explicat astfel:
《87. Cu privire la decretele prezidenţiale, prin Decizia nr.459 din 16 septembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 30 septembrie 2014, paragrafele 32 şi 33, Curtea a statuat că acestea sunt acte juridice ale Preşedintelui României, adoptate în exercitarea atribuţiilor mandatului constituţional. „Aceste acte sunt manifestări unilaterale de voinţă, realizate în SCOPUL DE A PRODUCE EFECTE JURIDICE, şi pot avea caracter individual sau NORMATIV. Dispoziţiile constituţionale prevăd, sub SANCȚIUNEA INEXISTENȚEI ACTULUI, PUBLICAREA decretului în Monitorul Oficial al României, dată de la care acesta intră ÎN VIGOARE. Toate decretele au caracter executoriu, fiind general obligatorii, autorităţile statului cărora le sunt destinate fiind însărcinate cu ducerea la îndeplinire a celor statuate în cuprinsul actului.》

👉 Aşadar, există explicații concrete în deciziile CCR, în decizia ÎCCJ şi în OUG, ce au fost publicate in Monitorul Oficial al României, cu privire la NEINTRAREA ÎN VIGOARE ŞI INEXISTENȚA ACTELOR CE NU SUNT PUBLICATE CONFORM LEGII ŞI A LIPSEI EFECTELOR JURIDICE A ACTELOR RESPECTIVE.

👉 Revenind la PROCEDURA DE PROMULGARE A LEGII PRIN DECRET AL PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI, se constată că decretul Preşedintelui României şi procedura de publicare a acestui decret sunt prevăzute expres în Constituţia României şi procedura de promulgare a legilor este concret prevăzută tot în Constituţia României, ceea ce le conferă RANG CONSTITUȚIONAL, situație în care numai Curții Constituționale îi revine competența de verificare a inexistenței decretului prezidențial, a neintrării în vigoare înaintea publicării şi a lipsei efectelor juridice cu privire la promulgarea legii menționată în decretul prezidențial nepublicat conform prevederilor constituționale.

● În temeiul prevederilor art. 77 alin.(1) [www.constitutiaromaniei.ro/art-77-promulgarea-legii/] şi ale art.100 alin.(1) din Constituţia României, republicată, fostul Preşedinte al României, Traian Băsescu, a promulgat Legea pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/89552
● Ulterior, chiar se lăuda că România a cedat o parte din suveranitate către Uniunea Europeană, însă A MINȚIT, SPUNÂND CĂ CEDAREA SUVERANITĂȚII S-AR FI FĂCUT PRIN REVIZUIREA CONSTITUȚIEI ÎN ANUL 2003, realitatea fiind că modificările aduse prin Tratatul de la Lisabona au modificat în mod esențial principiile ce erau în vigoare în anul 2003, când românii, la referendum, au votat revizuirea Constituției.

● Prin acest decret prezidențial, ce a fost înregistrat la Administrația Prezidențială cu nr.250 din 06.02.2008 şi publicat în Monitorul Oficial al României abia în data de 12.02 2008, Preşedintele României a dispus şi publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

● Chiar dacă, în ceea ce priveşte emiterea decretului prezidențial, este luată în considerare data la care decretul a fost înregistrat la Administrația Prezidențială, ACESTA NU POATE SĂ PRODUCĂ EFECTELE JURIDICE MENȚIONATE ÎN CUPRINSUL SĂU, DACĂ NU ESTE PUBLICAT în Monitorul Oficial al României, fiindcă este INEXISTENT DIN PUNCT DE VEDERE CONSTITUȚIONAL.

● Potrivit jurisprudenței CCR (parag.32 din Decizia CCR 459/2014: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/161701), DATA LA CARE DECRETUL PREZIDENȚIAL INTRĂ ÎN VIGOARE ŞI PRODUCE EFECTE JURIDICE este data publicării în Monitorul Oficial al României, nu data înregistrării la Administrația Prezidențială.

● Decretul de promulgare a Legii 13/2008 este din 06.02.2008 şi a fost publicat in 12 02.2008: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/89552

● Decretul prezidențial poate să producă efecte juridice numai DUPĂ publicarea in Monitorul Oficial al României, adică promulgarea poate produce efecte juridice efective, asupra legii adoptate, numai dacă decretul prezidential a fost publicat in Monitorul Oficial al României, conform art.100 alin.(1) din Constituția României.

● Legea 13/2008 a primit număr de înregistrare la Parlamentul României în data de 07.02.2008 (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/89536), in baza Decretului prezidential NEPUBLICAT in Monitorul Oficial al României, prin care era dispusă promulgarea acestei legi, dar legea NU PUTEA PRIMI UN NUMĂR DE ÎNREGISTRARE dacă decretul de promulgare nu putea să producă efecte juridice, nefiind publicat în conformitate cu prevederile constituționale.

● Decretul 250/2008 si Legea 13/2008 au fost publicate in acelasi Monitor Oficial al României nr.107 din 12.02.2008.

● Alin.(1) al art.100 din Constituția României (https://www.constitutiaromaniei.ro/art-100-actele-presedintelui/):
„Actele Preşedintelui
(1) În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele României emite decrete care se publică în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atrage inexistenţa decretului.”

● Deci, O LEGE, pe care Parlamentul României a adoptat-o şi a fost trimisă Preşedintelui României pentru promulgare, NU POATE PRIMI NUMĂR DE ÎNREGISTRARE ÎNAINTE CA DECRETUL PREZIDENȚIAL DE PROMULGARE SĂ EXISTE CONFORM DISP. ART.1 ALIN.(1) DIN CONSTITUȚIA ROMÂNIEI.

👉 Nu ştiu dacă judecătorii CCR ar admite acest motiv de neconstituționalitate, fiindcă s-ar duce naibii toate legile inregistrate inainte de publicarea decretelor prezidentiale de promulgare a legilor respective.

👉 Vom vedea dacă le pasă mai mult de Constituția României şi de suveranitatea României sau preferă laşitatea pentru a nu-şi crea probleme cu „Licuricii”.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s